КОНТАКТ

адреса: ОШ ,,Вељко Дугошевић” 12257 Турија

тел: +381-12-884-066, +381-12-884-088

мејл: direktor@vdugosevic.edu.rs