АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ РАЗВИЈАЊА И УНАПРЕЂИВАЊА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ „ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ“

НОВОСТИ

Током јула месеца, стручни сарадник-педагог Ивана Ђокић Виденовић похађала је вебинар „Унапређивање међупредметне компетенције ученика – Одговоран однос према здрављу“ у  реализацији Завода за унапређивање образовања и васпитања. Циљ овог вебинара је да се наставници, ученици, родитељи и локална заједница школе упознају са поменутом компетенцијом. Како бисмо је унапредили организовали смо читав низ активности у оквиру редовне наставе, ваннаставних активности и Обогаћеног једносмеског рада. Прво је педагог приказала садржај семинара Наставничком већу, затим је спроведено истраживање са ученицима и представницима Савета родитеља и Школског одбора о превенцији здравља. О начину одржавања личне хигијене, хигијене уста и зуба упознали су се ученици предшколске групе, као и ученици првог и другог разреда у оквиру часа Влашки говор елементима националне културе. Ученици првог разреда су у на часу Свет око нас говорили о очувању здравља и правилној исхрани. Њихови старији другари, ученици петог разреда су на часу енглеског језика разговарали о својим омиљеним спортовима и како бављење спортом утиче на здравље. У оквиру Дечје недеље за ученике старијих разреда организована је радионица „Живели су (не)срећно….“. Ученици су показали интересовање да се више упознају са темом Дечјих бракова.