Подели знање-школе у акцији

НОВОСТИ

Представници ОШ „Вељко Дугошевић“ из Турије,29.1.2018.године присуствовали су конференцији „Подели знање-школе у акцији“ у организацији Министарства просвете,науке и технолошког развоја, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања , Центра за образовне политике и Уницеф-а. Конференцију је отворио Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја,  а  циљ њеног одржавања је  промовисања и учвршћивања  хоризонталног учења у образовни систем Републике Србије.

Организатори конференције препознали су ОШ“Вељко Дугошевић“ из Турије као један од примера добре праксе где се хоризонтално учење веома успешно одвија и примењује, па је директорка школе Јелена Живановић, имала прилику да у оквиру панел дискусије пренесе део атмосфере у школи и добити хоризонталног учења.  Наша школа је добила прилику да у виду менторске подршке учествује у другом кругу пројекта SHARE.

Веома значајну улогу у даљем процесу унапређивања хоризонталног учења имаће саветници- спољни сарадници који ће водити менторски процес и координирати између 3П и SHARE школа. Након завршене обуке за саветника-спољњег сарадника и низа спроведених активности два наставника из ОШ „Вељко Дугошевић“ Турија  професор српског језика  Ивана Павловић и  професор разредне наставе Софиа Миленковић Министарство просвете,науке и технолошког развоја и  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања именовало је за саветнике-спољне сараднике јер је препознато њихово залагање и стручност. Ово је веома значајно за унапређивање образовања  на нивоу школе, али и  целе средине посебно ако се има у виду да ово звање нису добили сви кандидати који су прошли обуку.  На конференцији је  уручено уверења саветници – спољној  сарадници Ивани Павловић која ће бити ментор основним школама „Јован Поповић“ из Београда и „Димитрије Давидовић“ Смедерево.