ОМК конференција

НОВОСТИ

ОМК конференција

У Београду је од 26. до 29.  септембра одржана међународна конференција под називом „ Networks for learning end development across education system“   у организацији  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На овој ОМК конференцији ЗВКОВ представио пројеката умрежавања школа  у  Републици Србији под називом „Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој хоризонталног учења између школа (Share)“. Отворени  метод координације(ОМК) представља  механизам сарадње држава чланица Европске уније кроз хоризонтално учење ( peer learning activities).  Циљ хоризонталног учења је да  практичари из једне земље уче  кроз директан контакт и сарадњу  из искустава својих колега из других европских земаља. На конференцији је учествовало 17 представника из из земаља – Грчке, Финске, Норвешке, Шведске, Белгије, Португала, Словеније, Хрватске, као и представници три организације које умрежавају наставнике ( Stainer  Waldorf Education, Catholic Education Flanders, Eurocities ) kao и представници Европске комисије, министарства просвете, науке и технолошког развоја и ЗВКОВ-а

ОШ „Вељко  Дугошевић“ Турија је на овој међународној конференцији била једна од три школе из  Србије приказала своје учешће у Share из школске перспективе као школа која је највише напредовала.  Нашу школу представљао је четворочлани тим у саставу- Јелена Живановић, директор, Предраг Стевић, наставник енглеског језика, Ивана Павловић, наставник српског језика; и Небојша Илић, наставник математике. Представници наше школе су приказали презентацију  о активностима и искуствима током реализације Share пројекта и били су у прилици да  размене искуства и ближе се упознају курикулуме и образовне системе земаља учесница на конференцији.