УЧЕНИЦИ

ОШ „Вељко Дугошевић“ Турија 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА  

ЗА ПЕРИОД ОД 1.12. ДО 18.12.2020. ГОДИНЕ 

ПРВИ РАЗРЕД: 

српски језик 

70. час - читање и писање научених слова – провера знања 

датум: 10.12.2020. 

  ( измењено, по плану је било утврђивање)   

математика 

75.час – једноцифрени бројеви- провера знања   

датум: 17.12.2020. 

( измењено, по плану је било утврђивање) 

свет око нас 

26. ја, породица и дом – провера знања 

датум: 3.12.2020. 

( по плану) 

ДРУГИ РАЗРЕД  ТУРИЈА И КАОНА: 

српски језик 

14.12.2020. контролни задатак-именице  

свет око нас: 

10.12.2020. контролни задатак-култура живљења  

ТРЕЋИ РАЗРЕД: 

Српски језик 

08.12.2020. Први писмени задатак 

Математика 

14.12.2020. Множење и дељење двоцифреног броја 

једноцифреним 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ТУРИЈА: 

Српски језик 

15.12.2020. Други писмени задатак 

Математика 

11.12.2020. Други писмени задатак 

Природа и друштво 

02.12.2020. Биљни и животињски свет Србије 

ПЕТИ РАЗРЕД: 

српски језик 

3.12.2020. контролни задатак 

15.12. писмени задатака  

енглески језик 

8.12. писмени задатак 

математика 

11.12. контролни задатак 

ШЕСТИ РАЗРЕД: 

српски језик 

7.12. писмени задатак 

немачки језик 

4.12. писмени задатак 

енглески језик 

15.12. писмени задатак 

СЕДМИ РАЗРЕД: 

српски језик 

15.12. писмени задатак 

немачки језик 

10.12. писмени задатак 

енглески језик 

9.12. писмени задатак 

математика 

14.12.контролни задатак 

ОСМИ РАЗРЕД: 

српски језик 

7.12. писмени задатак 

немачки језик 

9.12. писмени задатак 

историја 

2.12. контролни задатак 

Напомена:  

Писмени задаци из математике од 5. до 8. разреда, као и из енглеског језика у 8. разреду биће реализовани у другом полугодишту