ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Република Србија
Основна школа“Вељко Дугошевић“
Број:582
Датум:7.8.2020.
Т у р и ј а

ОСНОВНА ШКОЛА „Вељко Дугошевић“

ТУРИЈА ББ,
12257 Турија

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА– Набавка услуга превоза ученика

у школској 2020/2021. години
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.1.2.1/2020

Конкурсна документацуја

Обавештење о пружењу рока

Измењена конкурсна документација

Одлука