Математичко путовање Европом

Дан интелигенције је међународни образовни пројекат који су покренули Менса Србије и UčenIQ  уз подршку Института за модерно образовање и Креативних учитеља, који укључивањем стручњака у образовању из Србије и […]

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ РАЗВИЈАЊА И УНАПРЕЂИВАЊА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ „ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ“

Током јула месеца, стручни сарадник-педагог Ивана Ђокић Виденовић похађала је вебинар „Унапређивање међупредметне компетенције ученика – Одговоран однос према здрављу“ у  реализацији Завода за унапређивање образовања и васпитања. Циљ овог […]